GARANTİ ŞARTLARI

Değerli Müşterilerimiz, Müşteri memnuniyeti ilkesinden yola çıkarak; ürünlerimizin kalitesi kadar, size verdiğimiz hizmetin de kusursuz olması için bize, satış öncesi ve sonrası tüm öneri ve sorunlarınızı bildirmenizi rica ediyoruz.

GARANTİ KOŞULLARI:

1- Garanti süresi, halının teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (İki) yıldır.

2- Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı Üretici Firma Tarafından 2 (İki) Yıl Garantilidir.

3- Ürünlerin garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, ürünün servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4- Ürünün garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

5- Ürünün;
* Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dört den fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
* Tamiri için geçen azami sürenin aşılması,
* Servis istasyonunun mevcut bulunmaması halinde sırasıyla satıcı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumunda ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7- Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ne başvurabilirler.